Värdegrund

Värdegrund

VÄLPLANERADE KONCEPTHUS

• Reducerar byggkostnaderna
• Lättillgänglighet och kortare byggtid
• Nollenergiprestanda
• Trivsamma bostäder och lokaler

BYGGER I EGEN REGI

• Gemenskap och kommunikation
• Reducerar byggkostnaderna
• Välplanerat materialval
• Säker kontroll och kvalitet

Kostnadseffektiva energisystem

• Driftsäkerhet
• Låga driftkostnader och högre avkastning
• Vid större projekt, skapa “Investment Vehicles” för driftsäkerhet och bra lönsamhet.

Potentiell utveckling och IT

• Kontrollstyrning (Energi) och mätning av fastighets. nyckeltal (IoT integrerat).
• Fastighetsverktyg för mätdata, BIM-verktyg
• För luftbehandling och avfuktning.