Hållbarhet och energi

Hållbarhet och energi

·Driften av värme och kyla tillhandahålls av högeffektiva värmepumpar och låg tempererad självreglerande system.
·AHU med 80 % återvinning med 100 % friskluftsdistribution.
·Traditionella PV-celler för elstation och andra tillägg.
·Solenergi med den så kallade Eden Energy Collector (EEC) och värmeenergilagring.

Hållbarhet och energi

 50 % energy reduction to BBR 29 requirements
 Possibility to let CAPEX 100 % reduced by SPV
 Ambition for more efficient energy.