Norden Estates AB har målsättningen som fastighetsägare att skapa attraktiva bostäder med fokus på de globala målen, nollenergiprestanda och hållbart konceptbyggande.

Om Norden Estates

Norden Estates AB har målsättningen som fastighetsägare att skapa attraktiva bostäder med fokus på de globala målen, nollenergiprestanda och hållbart konceptbyggande. Koncernens verksamhet kommer att omfatta aktiv fastighetsförvaltning, projektledning, utveckling och byggnation i egen regi.

Med god byggnadsprestanda, effektiva energisystem till förnybar egenproducerad energi satsar Norden Estates även på digitaliseringen med att erhålla enklare tillgänglighet till våra hyresgäster.