Det unika med Norden Estates är att vi skapar lönsamhet och stora värden i det som är en världsomfattande stor utmaning. Det vill säga hållbara, trivsamma och energieffektiva bostäder.

Koncernens verksamhet kommer att omfatta aktiv fastighetsförvaltning, projektledning, utveckling och byggnation i egen regi.

I nära samarbete med arkitekterna skapar vi gemensam kommunikation vilket förbättrar och effektiviserar byggprocessen till både lägre bygg -och driftkostnader

Norden Estates AB har målsättningen som fastighetsägare att skapa attraktiva bostäder med fokus på de globala målen, nollenergiprestanda och hållbart konceptbyggande. Koncernens verksamhet kommer att omfatta aktiv fastighetsförvaltning, projektledning, utveckling och byggnation i egen regi.

” Jonathan Karlsson / VD Norden Estates

Attraktiva bostäder med fokus på de globala målen

Med god byggnadsprestanda, effektiva energisystem till förnybar egenproducerad energi satsar Norden Estates även på digitaliseringen med att erhålla enklare tillgänglighet till våra hyresgäster.