För att öka kostnadseffektiviteten, erhålla energieffektiva bostäder har vi valt att arbeta med egenutvecklade byggnadskoncept för att korta byggtiderna och erhålla god prestanda.

Affärsmodell

Norden Estates AB är huvudkoncernen, ägare och förvaltare till våra fastigheter som ägs i separata bolag. Norden Estates kommer att äga och förvalta alla sina fastigheter under lång tid framöver med mål att vara med i utmaningen med hållbara och energieffektiva bostäder. Vårt motto är att alltid bli lite bättre.

För att öka kostnadseffektiviteten, erhålla energieffektiva bostäder har vi valt att arbeta med egenutvecklade byggnadskoncept för att korta byggtiderna och erhålla god prestanda.

I nära samarbete med arkitekterna skapar vi gemensam kommunikation vilket förbättrar och effektiviserar byggprocessen till både lägre bygg -och driftkostnader. I förvaltningen prioriteras trivsel, god prestanda, låga driftkostnader och tillgänglighet.

Teamet bakom Norden Estates har lång erfarenhet inom byggteknik, finans, energieffektivisering, förvaltning och hållbarhetsstrategi.