Ledning & Styrelse

Jonathan Karlsson

VD / Norden Estates

 

Jonathan Karlsson, 37 år, uppväxt i norra Skåne, gift och har tre barn. Jag har sedan tonåren varit engagerad och byggt energisystem och är den sk tredje generationen i familjeträdet att jobba med utveckling inom bygg –och energisystem. Studerade Fysik i Lund och efter examen (M.Sc Physics) började han doktorera i området energilagring för tunga byggnadskonstruktioner på Miljö –och Byggfakulteten LTH i Lund. Entreprenörskapets intresse har varit med sedan ung och har varit med och startat olika bolagssammanhang, jobbat med internationella projekt inom bygg –och energiteknik, finansiella lösningar och utbildning på avancerad nivå. Han har varit med tidigare och tagit fram två patent dels inom kyla ur porösa material och effektivt självreglerande strålningsvärme.

Tobias Ekelin

Styrelseledamot / Norden Estates

 

Tobias Ekelin har arbetat på SHB och Carnegie Investment Bank med placeringar. Varit VD för Sedermera Fondkommission AB. 2012 var jag medgrundare till Corpura Fondkommission och sedaste åren arbetar jag med egna placeringar.

Jerry Rodin

Styrelseledamot, Ordförande / Norden Estates

 

Jerry har en lång och gedigen erfarenhet som ledare och chef inom bank och näringsliv i flertalet olika positioner.
Jerry var med och byggde upp en helt ny avdelning på banken i en chefsposition, med en miljardmarknad i sikte. Lång erfarenhet från flertalet styrelseuppdrag. Utbildad inom statistik och analys som ligger till god grund i analysarbetet kring investeringar. 
Grundare till Norberg & Partner Sustainable Group AB.